Rehabilitacja zaburzeń głosu

Prowadzimy indywidualne zajęcia z zakresu rehabilitacji zaburzeń głosu, takich jak: 

  • dysfonie czynnościowe (które mogą objawiać się nawykowym chrząkaniem, uczuciem przeszkody w gardle, zmatowieniem głosu, zawężeniem skali głosu, okresowymi zanikami głosu czy chrypką)
  • niedomykalność głośni
  • guzki głosowe miękkie
  • stan po usunięciu guzków głosowych i innych zabiegach chirurgicznych w obrębie strun głosowych
  • niedowład, porażenie lub przerost fałdów głosowych


Rehabilitacja zaburzeń głosu zazwyczaj zmierza do wyeliminowania występujących objawów poprzez wykształcenie prawidłowego wzorca wytwarzania głosu oraz skoordynowanie pracy układu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego. W przypadku terapii w/w zaburzeń współpracujemy z lekarzami o specjalności foniatra. Prosimy również  Państwa o dostarczenie dotychczasowej dokumentacji medycznej.
Prowadzimy również indywidualne i grupowe szkolenia dla pracowników firm z higieny głosu.

Osoby zainteresowane terapią głosu zapraszamy do kontaktu.

Kontakt »