Przygotowanie do wystąpień

Te warsztaty nauczą Cię, jak w sytuacji wystąpienia publicznego brzmieć pewnie, mówić wyraziście, interesująco i zaprezentować się doskonale! Jak radzić sobie z objawami stresu i tremy. Program warsztatów przewiduje nagrania indywidualnych wypowiedzi uczestników. Dzięki nim, pod kierunkiem trenera, będziesz miał możliwość przeanalizowania swoich mocnych i słabych stron oraz dowiesz się, jak dalej doskonalić swój warsztat mówcy.

Możesz również umówić się na indywidualne zajęcia, na których przygotowujemy Cię do wygłoszenia konkretnego przemówienia czy udzielenia wywiadu w mediach. Zapraszamy również osoby, które chcą doskonalić czytanie/wygłaszanie konkretnego tekstu (lektorów, dziennikarzy itp. Podczas warsztatu lub w trakcie zajęć indywidualnych dowiesz się, jak wykorzystać możliwości swojego głosu, jak mówić, by wzbudzić zainteresowanie i uznanie słuchaczy, jak podczas wystąpienia dobrze się zaprezentować.

Źle brzmiący głos, niedbała wymowa i niestaranna dykcja niekorzystnie wpływają na to, jak jesteśmy odbierani. Swoboda w posługiwaniu się głosem, znajomość normy ortofonicznej i zasad poprawnej wymowy to kompetencje niezbędne osobom, które występują publicznie, wypowiadają się dla mediów, mają bezpośredni kontakt z klientami.

Warsztaty przeznaczone są przede wszystkim do menadżerów, pracowników działów Public Relations, rzeczników prasowych, pracowników mediów, prawników, pracowników sprzedaży i działów obsługi klienta oraz wszystkich, którzy chcą doskonalić swoją wymowę i zadbać o estetykę wypowiedzi.
Warsztaty przewidziane są dla grupy 4-6 osób.

Podczas warsztatów dowiesz się:

 • Jak posługiwać się naturalnie brzmiącym, adekwatnym do przekazywanych treści głosem;
 • Jak brzmieć wiarygodnie;
 • Jak mówić, żeby zyskać i utrzymać zainteresowanie odbiorcy;
 • Jak pracować nad artykulacją i doskonaleniem dykcji;
 • Jak wyeliminować najczęściej popełnianie w wymowie błędy;
 • Jak panować nad melodią i tempem wypowiedzi;
 • Jak posługiwać się akcentem, intonacją, pauzą, by ułatwić odbiór komunikatu i uczynić przekaz bardziej interesującym;
 • Jak się przygotowywać do wystąpienia (jak rozgrzewać głos i aparat artykulacyjny)
 • Jak niwelować wpływ stresu na brzmienie naszej wypowiedzi.
   

Czas trwania warsztatów: 2 x 6 godzin

Osoby zainteresowane udziałem w warsztacie zapraszamy do kontaktu.

Kontakt »