Zajęcia indywidualne

   Oferujemy konsultacje indywidualne z zakresu emisji głosu, logopedii medialnej i korekcji wad wymowy dla osób dorosłych. Podczas zajęć indywidualnych określamy, jakie są Twoje potrzeby w zakresie pracy nad emisją głosu i dykcją. Stawiamy dokładną diagniozę i przygotowujemy program zajęć, który pozwoli najskuteczniej osiągnąć zaplanowany efekt.

Zazwyczaj podczas indywidualnych zajęć pracujemy:

  • nad odprężeniem i swobodą ciała niezbędną do prawidłowego wydobywania głosu
  • nad prawidłowym gospodarowaniem oddechem
  • nad wydłużeniem fazy wydechowej i synchronizacją oddechu z pauzami podczas wypowiedzi
  • nad właściwym wykorzystaniem rezonatorów, dysponowaniem nośnym i dźwięcznym głosem
  • nad uzyskaniem ładnej, głębokiej, lecz naturalnie brzmiącej barwy głosu
  • nad precyzyjną artykulacją i wyrazistą wymową, doskonałą dykcją
  • nad świadomym operowaniem środkami ekspresji głosu (akcentem, pauzą, frazą, intonacją, tempem)
  • nad niwelowaniem objawów tremy i stresu utrudniających prawidłową emisję głosu


Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość zorganizowania zajęć w studiu nagraniowym.


Tutaj możesz usłyszeć jak zmienił się głos osób, które z nami ćwiczyły: przed i po zakończeniu wspólnej pracy.

Zajęcia indywidualne (55 minut)  to koszt 120 PLN.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu i zadawania nam pytań.

Kontakt »