Oferta

   Naszą ofertę kierujemy do  wszystkich, którym zależy na prawidłowym, zdrowym i efektywnym dysponowaniu głosem. Większość ludzi uważa, że jest skazana na swój głos. Oczywiście istnieją pewne ograniczenia (np. wynikające z różnic w budowie aparatu fonacyjnego), jednak dzięki odpowiednim ćwiczeniom głos może brzmieć lepiej, pełniej, być bardziej nośny, dźwięczny, profesjonalny, swobodniejszy i atrakcyjny.

Trzeba równiez pamiętać, że przy nieprawidłowym i intensywnym wykorzystywaniu głosu, pojawiają się problemy, a często również dysfunkcję wymagające terapii. Dlatego oprócz nauki emisji głosu, proponujemy Państwu również zajęcią z jego profilaktyki i rehabilitacji.

Z naszej ofert mogą skorzystać między innymi:

  • nauczyciele, wykładowcy, trenerzy, szkoleniowcy, lektorzy
  • księża
  • biznesmeni, handlowcy, managerowie
  • politycy, pracownicy działów PR i rzecznicy prasowi, dziennikarze
  • pracownicy call-center
  • studenci prawa, dziennikarstwa, szkół aktorskich i muzycznych
  • młodzież, która przygotowuje się do egzaminów na studia aktorskie, dziennikarskie lub prawnicze

oraz wszyscy ci, którym zależy na tym, by ich głos brzmiał pewnie, miał ładną barwę, był donośny, zdrowy i tworzony bez wysiłku.